Tag Archives: qua hành lang nhỏ tới khoảng cầu thang rộng thông giếng trời phía trên. Cách xử lý không gian như vậy khắc phục nhược điểm của nhà ống hẹp