Tag Archives: nên dùng làm phòng khách hoặc các mục đích quan trọng khác. – Cầu thang để ở giữa nhà coi như cắt ngôi nhà làm đôi