Tag Archives: long não vào trong đàn pi-a-nô. Ngoài ra phải sấy để chống ẩm và sâu mọt. Định kỳ điều chỉnh các nốt