Tag Archives: kiến trúc sơ thêm diện tích bao lơn quanh cả căn hộ bằng cách làm vách tường như lùi ra xa mà vẫn tạo được không gian vừa trong vừa ngoài. Những kê