Tag Archives: Khi vòi nước phát ra tiếng ồn. Chắc chắn bạn sẽ rất bực mình khi vòi nước trong nhà bạn phát ra tiếng ồn. Khi gặp tình trạng này bạn chỉ cần vặn nửa trên của vòi nước ra