Tag Archives: khi mua đồ sứ về bạn không nên dùng ngay mà nên bỏ vào nồi nước muối đun sôi độ 15 phút. Làm như vậy thì đồ sứ sẽ trở nên bền chắc hơn.