Tag Archives: hoặc cầu thang bị lửa khói hun lâu ngày sẽ mất an toàn.