Tag Archives: gia chủ cũng nên lắp quạt thông gió. + Làm tường chống ẩm Dù người dùng có cẩn thận thế nào và bố trí quạt thông gió mạng tới đâu