Tag Archives: dùng tay ấn nhẹ vào vết rộp vừa rạch xong rồi dùng khăn ướt lau sạch keo bị tràn ra ngoài sau khi bạn ấn chỗ phồng rộp xuống. tiếp đó