Tag Archives: chủ nhân phải tìm cách giấu bớt vật dụng cồng kềnh. Khi phòng ngủ của bạn phải dùng chung cho các sinh hoạt khác như: học tập