Tag Archives: chỉ chú trọng nhất là bộ bàn ghế bọc vải và tấm bình phong sơn rạn. Khu vực sinh hoạt chung hình chữ L. Một phía là bộ xa lông