Tag Archives: bạn nên tránh những đường thớ trên gỗ là hoàn toàn bạn có thể chánh được sự bực mình này.