Tag Archives: bạn không còn phải lo lắng nữa vì đã có cách tưới nước cho hoa ngay cả khi không có ai ở nhà. Bạn hãy đặt một bình thủy tinh nước to cạnh chậu hoa. Lấy 1 mảnh vải rộng