Tag Archives: bạn hãy ngâm đồ gỗ dưới sình khoảng từ 3-5 tháng. Hoặc bạn cũng có thể lấy dầu nhớt bôi đều lên gỗ cũng được. Đối với các loại gỗ ván dùng để đóng đồ dùng