Tag Archives: bạn hãy hòa vôi bột vào chậu nước cho đến khi nó đạt đến độ đặc như cháo rồi quét nước vôi đặc sệt đó lên sàn. Để nguyên tình trạng đó trong vòng một đêm cho rêu xanh tróc ra. Để sáng hôm sau