Tag Archives: bạn hãy dùng miếng khăn mềm lau sạch đi là được. Kính dùng trong một thời gian dài còn có hiện tượng bị đen. Muốn kính sáng lại như mới