Tag Archives: bạn hãy dùng khăn tẩm giấm lau lên đồ dùng. Lau xong thì mùi sơn sẽ hết.