Tag Archives: bạn đừng quên đặt một miếng vải thấm nước lạnh dưới ly hoặc bỏ vào ly một chiếc thìa kim loại và khi đổ cũng nên đổ từ từ chứ không nên đổ quá nhanh. Làm như vậy