Tag Archives: Bạn cần lưu ý bốn điểm dưới đây: Không đặt pi-a-nô gần máy lạnh hoặc gần cửa sổ. Nên đặt pi-a-nô chính diện với tường và cách xa cửa sổ. Nên bỏ hạt chống ẩm