Thêm 30% May Mắn

30.000 VNĐ

🔔 Bạn có thể mua thêm % may mắn để tăng tỉ lệ nhận hộp quà tốt hơn. Lưu ý: Mỗi đơn hàng chỉ mua tối đa 60% May mắn.

🔰 10% May mắn: (Nhân viên kho hàng sẽ chọn lấy hộp quà to nhất trên kệ đựng hộp quà may mắn để lấy giúp cho bạn.)
🔰 20% May mắn: (Nhân viên kho hàng sẽ chọn 2 hộp quà ngẫu nhiên và xem giá trị phía dưới hộp quà nào giá cao nhất để lấy giúp bạn.)
🔰 30% May mắn: (Nhân viên kho hàng sẽ chọn 3 hộp quà ngẫu nhiên và xem giá trị phía dưới hộp quà nào giá cao nhất để lấy giúp bạn.)